Dit is de Netherlands website

Blijf op de Netherlands websiteor Wissel naar de Netherlands English website

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Mini Professors zijn er om iedereen een eerlijke en duurzame structuur te bieden. We streven ernaar om voor al onze klanten de hoogste kwaliteit lessen aan te bieden, zo hebben wij ook de behoefte om regelmatig werk te verzekeren om de best beschikbare Klas Leiders en locaties te kunnen bevestigen.

We zijn toegewijd aan de veiligheid van alle personen die aan onze lessen mee doen terwijl wij ook de hoogste servicestandaard willen leveren.

Deelnemen aan een Mini Professorsles is geheel op eigen risico zonder bewezen nalatigheid, plichtverzuim of gebrek aan nodige zorgvuldigheid door WOW World Group, je lokale franchisenemer of staf.

 

Betaalmethoden

 

Betaling kan via ons online reserveringssysteem.

 

Plek bevestigen

 

Als de betaling via een andere manier wordt geregeld dan de kaart betaling via het online reserveringssysteem, wordt je plek alleen bij volledige betaling bevestigd. Er wordt een bevestiging verzonden met betalingsgegevens, maar de boekingsbevestiging wordt pas verzonden als de betaling is ontvangen. Als je via het online reserveringssysteem betaalt, ontvang je een automatisch antwoord met de bevestiging van je plek. 

 

Restitutie

 

Een cursus of evenement kan worden geannuleerd, mits je de franchisenemer binnen 7 dagen na aanvang van de cursus hiervan schriftelijk op de hoogte stelt. Let op: er kunnen administratiekosten van maximaal één les in rekening worden gebracht voor eventuele wijzigingen.

Je kunt je plaats als cadeau aan een vriend aanbieden, mits je je Klas Leider hiervan op de hoogte brengt.

Bedankt voor je begrip en medewerking.

 

 

 

Vakantie- en ziektebeleid

 

Helaas kunnen we geen kortingen of restituties bieden om je geboekte vakantie te dekken vanwege de noodzaak om de continuïteit van de lessen te garanderen.

Je kunt je plek aanbieden aan een vriend die ook een baby heeft als je weet dat je niet zelf naar een les kan komen. Je zou in dit geval je Klassen leidster moeten informeren.

 

Tweeling korting

 

Baby Sensory biedt lokale kortingen aan. Een ouder met een tweeling moet of een andere volwassene hebben of een afspraak met een andere ouder hebben, als ze een van de tweeling naar de toilet moeten brengen. De Klassenleidster kan nooit verantwoordelijk zijn voor je kind.

 

Toezicht en intrekking van de dienst

 

Alle kinderen moeten te allen tijde onder toezicht gehouden worden en mogen niet onbeheerd achtergelaten worden. De Klassenleidster kan op geen enkel moment verantwoordelijk zijn voor een kind. 

Als een verzorger of een bezoeker zich volgens de Klassenleidster onredelijk gedraagt, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de voorziening van de lessen aan de cliënt in te trekken.

 

Verlengingen

 

Uiterlijk twee weken voordat je termijn verstreken is, vraagt ​​je Klas Leider je of je je voor een nieuwe termijn wilt inschrijven. De Klassenleidster zal je informeren over het opnieuw boeken van jouw plek en de betalingstermijnen. Let op: plekken blijven op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

 

Annulering van lessen beleid

 

Baby Sensory zal ernaar streven om alsnog lessen te geven tijdens slecht weer, zoals sneeuw. Mochten we echter vanwege veiligheidsredenen moeten annuleren, dan worden ouders op de hoogte gebracht/gecontacteerd (kijk op de lokale Baby Sensory Facebook-pagina en zorg ervoor dat je telefoonnummer actueel in ons register blijft).

Als we een les moeten annuleren kan er een extra les aangeboden worden, anders worden de les kosten van het volgende termijn afgenomen. Helaas kunnen wij niet automatisch geldterugbetalingen aanbieden.

 

Ziekte

 

Ouders worden gevraagd om hun kind thuis te houden als ze een ernstige infectie hebben en om de instelling te informeren over de aard van de infectie, zodat andere ouders kunnen worden gewaarschuwd.

 

We kunnen geen restitutie bieden voor een les die gemist wordt door ziekte. Je kunt je plek aan een vriend die ook een baby heeft aanbieden. Je zou in dat geval je Klas Leider moeten informeren.

 

Toegewijd aan gelijke kansen

 

Baby Sensory is toegewijd om ervoor te zorgen dat de apparatuur en activiteiten voor iedereen waardevol zijn, ongeacht ras, cultuur, taal, geslacht, leeftijd, ervaring, religie, achtergrond, vaardigheid of handicap.

 

Gegevensbescherming

 

De informatie op dit formulier bevat persoonlijke gegevens.

Baby Sensory en Toddler Sense registreren, verwerken en bewaren je persoonlijke informatie veilig in overeenstemming met de Data Protection Act 1998. Informatie zal niet worden doorgegeven aan een derde partij, tenzij je je hiervoor hebt aangemeld tijdens het boekingsproces.

 

Video's, foto's en vertrouwelijkheid

 

We vinden het leuk dat je tijdens de les foto's of video's van je kinderen maakt, als het maar niet de les hindert. Wees daarnaast altijd voorzichtig met het maken van foto's van anderen zonder hun toestemming. Als je wordt gevraagd te stoppen, respecteer dan de rechten van anderen.

Als de Klassenleidster van mening is dat er te veel gefilmd wordt, dus niet alleen korte filmpjes, word je mogelijk gevraagd te stoppen.

Houd er rekening mee dat een groot deel van de inhoud van de lessen onder het auteursrecht valt en dat, hoewel we heel blij zijn als je thuis wilt oefenen, deze niet zonder onze toestemming in een andere openbare activiteit mogen gebruikt worden.

 

Bescherming van eigendom

 

Houd er rekening mee dat jouw eigendom achtergelaten in kinderwagens of tassen jouw verantwoordelijkheid is en Baby Sensory geen verantwoordelijkheid kan nemen voor de beveiliging van deze items.

 

Gezondheids- en veiligheids- en hygiënebeleid

 

Baby Sensory volgt strenge interne controles van de locatie en eigen apparatuur om ervoor te zorgen dat ze schoon en veilig zijn. Er worden dagelijkse risicobeoordelingen uitgevoerd.

Baby Sensory vraagt ​​alle ouders en verzorgers om hun schoenen te verwijderen tijdens de les om de kans op overdracht van micro-organismen te verkleinen. Schoenen moeten worden gedragen in de badkamer tijdens de lesuren zodat je kan voorkomen dat je uitglijdt.

Baby Sensory is een door Gold Accredited lid van de Children's Activities Association en voldoet aan alle normen op operationeel gebied.

 

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

Baby Sensory kan, van tijd tot tijd, deze algemene voorwaarden bijwerken. Wij zullen jou informeren over veranderingen via onze communicatiekanalen en dan beschik je over 14 dagen om schriftelijk de wijzigingen niet te accepteren. Als je dit niet doet, heeft Baby Sensory het recht om deze overeenkomst met jou bij te werken met de veranderingen.